• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg

Technische informatie

Voor een goed resultaat dienen aangeleverde materialen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • materialen dienen de juiste staalkwaliteit te hebben: zie NEN-EN-ISO-1461.
 • in- en uitloopgaten in de materialen dienen op de juiste manier te zijn aangebracht.
 • materialen dienen vrij te zijn van verontreinigingen, roest en walshuid uitgezonderd, die niet door de chemische voorbehandeling verwijderd kunnen worden.

Om geen meerkosten te krijgen door straalwerk dient u ervoor te zorgen dat uw materialen schoon zijn van:

 • verf- en/of vernis(resten),
 • siliconen bevattende lassprays;
 • laslakken;
 • olie- en/of vetlagen;
 • markeringen met vetkrijt, verf of niet aangepaste merkstiften;
 • kleefstoffen, plakmiddelen, zelfklevers e.d.